Övervikt och fetma

Låt oss hantera testosteronbrist

Visste du att 2,1-5,7% av alla män i åldern 40-79 beräknas ha testosteronbrist (hypogonadism)? Andelen är signifikant högre hos män med fetma och / eller diabetes typ 2, oavsett ålder.

 

Websidan Testosteronbrist.se har utvecklats för att öka medvetenheten om testosteronbrist (TD) och syftar till att ge män som kan ha tillståndet den information och resurser de behöver för att söka den hjälp de behöver.

Vad är testosteronbrist?

Det är en hormonell förändring som påverkar män i alla åldrar vilket resulterar i en låg testosteronnivå...

Lär dig om testosteronbrist

Kan du ha symtom?

Symtomen på testosteronbrist (hypogonadism) hos den vuxne mannen är mångskiftande...

Kolla dina symtom

Kan testosteronbrist behandlas?

Testosteronbrist kan behandlas av din läkare med flera olika läkemedelsformer...

Läs om behandling

Tidigare webinars

Vad alla bör veta om manliga hälsoproblem med Ralph Peeker, professor i urologi

 

Sviktande potens

Titta här

Trött och orkeslös

Titta här

Äldre par hemma

Om du känner att du lider av testosteronbrist, prata med din läkare om dina problem

Sexuell lust och humör kan försämras vid testosteronbrist

Visste du att vid testosteronbrist kan sexuell lust och förmågan att få erektion försämras? Man kan även uppleva en negativ påverkan på humöret.

Testosteronbrist kan reducera både mental och fysisk prestationsförmåga och orsaka psykiska symtom såsom nedstämdhet, ångest, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. En del män med testosteronbrist säger också att de svettas, fryser och lider av värmevallningar och yrsel.

Den typiska manliga kroppsbehåringen och skäggtillväxten kan avta och huden kan upplevas torrare. Ett annat tecken på testosteronbrist kan vara minskad muskelmassa och styrka, och att kroppsfett ansamlas på buken.
Tips när du ska prata med din läkare och partner om testosteronbrist

Kolla om du eventuellt bör få din testosteronnivå kontrollerad

Kolla dina symtom*

Testet tar ca 1 minut. Välj genom att klicka på alla symtom som du tycker dig uppleva och få ditt resultat. Det finns inga rätt eller fel utan är endast en indikation om du kan lida av testosteronbrist. Om du får indikationer på att du kan lida av testosteronbrist så kan du ta med ditt resultat till din läkare för vidare utredning.

Testosteronbrist kan behandlas