FAQs om testosteronbrist

Frågor och svar

Testosteron är det manliga könshormonet. Det har flera viktiga funktioner i människans liv och börjar spela en viktig roll redan i fosterstadiet, detta när pojkens inre och yttre könsorgan bildas. Under puberteten initierar testosteron kroppens utveckling från barn till vuxen. Det får rösten att mörkna, könsdelar och muskler att växa, skäggtillväxt och kroppsbehåring att öka.

Dessutom behövs testosteron hos vuxna män för att upprätthålla det som har byggts upp i puberteten. Detta innebär bland annat muskulatur och hårväxt. Hjärnan är också beroende av testosteronets fortsatta påverkan, eftersom den kontrollerar flera viktiga funktioner som sexuell lust, humör och till viss del också minne.

Om testiklarna producerar för lite testosteron leder det till testosteronbrist. Den medicinska termen för detta i kombination med symtom på testosteronbrist är hypogonadism.

Testosteronbrist kan ha olika orsaker. Bristen kan vara medfödd, eller den kan utvecklas senare i livet, till exempel på grund av sjukdom eller skada. Symtomen och konsekvenserna av testosteronbrist varierar beroende på om hormonbristen inträffar före födseln, före puberteten eller under vuxen ålder.

Testosteronbrist kan orsakas av en rad olika tillstånd. Bristen kan vara medfödd eller utvecklas senare i livet, till exempel på grund av sjukdom eller skada.

Om du känner dig orolig och vill diskutera dina symtom, uppmanar vi dig att kontakta din läkare för att få hjälp med att utvärdera symtomen eller information om var du kan söka söka hjälp.

Hitta kliniker som kan testa dig för testosteronbrist här.

Om det finns tecken på testosteronbrist utför läkaren olika undersökningar och tester för att bekräfta misstanken. Undersökningarna inkluderar:

 • Medicinsk historia - din läkare kommer att fråga om dina symtom och kartlägga din medicinska historia
 • En allmän fysisk undersökning
 • Blodprover för att bl.a. bestämma hormonnivåer

Hitta kliniker som kan testa dig för testosteronbrist här.

Ja, testosteronbrist kan behandlas. Idag finns en rad olika behandlingsalternativ att tillgå. När testosteronbristen och dess orsak har fastställts kommer läkaren att utvärdera vilken behandling som är bäst för det specifika fallet.

Hitta kliniker som kan testa dig för testosteronbrist här.

Om testosteronbrist uppstår någon gång mellan födseln och puberteten kommer pojken inte att utveckla manliga funktioner, vilket innebär att rösten inte blir djupare och att skäggtillväxten inte startar, ej heller manlig kroppsbehåring eller könshår. Storleken på testiklarna kvarstår som hos ett barn.

Testosteronbrist kan även uppstå under fosterstadiet. Då utvecklas könsorganen bristfälligt, eller inte alls. Penis saknas eller är väldigt liten.

Testosteronbrist kan bl.a. orsaka:

 • initiativlöshet
 • trötthet / låg energi
 • muskelsvaghet
 • nedstämdhet / minskad livsglädje
 • minskad sexlust / erektionsproblem
 • irritation
 • minskad kroppslängd
 • benskörhet (osteoporos)
 • lågt blodvärde

Obehandlad testosteronbrist kan leda till osteoporos (benskörhet), vilket ökar risken för benbrott. Detta kan också bero på att testosteronbrist har lett till en försvagning av musklerna som håller uppe skelettet.

Eftersom testosteron också stimulerar produktion av röda blodkroppar har män med testosteronbrist ofta låga blodnivåer.