Imprint

Avsändare:

Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Sverige

Telefon: +46 8 580 223 00
E-post: reception.stockholm@bayer.com

Registreringsnummer 556051-3870

Samtliga rättigheter tillhör Bayer AB och dess koncernbolag