Symtom på testosteronbrist

Symtomen på testosteronbrist (hypogonadism) hos den vuxne mannen är mångskiftande, t.ex trötthet, nedsatt humör och försämrad sexlust.

Män med testosteronbrist berättar ibland att de har tappat orken och livskraften. De känner sig trötta, orkeslösa och har inte lust till någonting. Deras livskvalitet kan ha försämrats på grund av låg energi, viktuppgång, minskad muskelmassa, minskad sexlust och kanske avsaknad av morgonerektioner.

 

Gör vårt snabba symtomtest på botten av sidan

 

 

Symtom på testosteronbrist hos den vuxne och äldre mannen kan vara:

 • Låg energi, trötthet
 • Minskad motivation och livsglädje
 • Nedstämdhet och irritation
 • Försämrad sexlust
 • Erektionsproblem
 • Minskad skäggväxt och kroppsbehåring
 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
 • Minskad effekt av träning
 • Minskad kroppslängd och ökad risk för frakturer
 • Plötsliga svettningar och vallningar
 • Sömnstörningar
 • Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter

 

 

Få har alla symtom samtidigt. Symtomen utvecklas oftast gradvis

Det är inte många män med testosteronbrist som har alla symtom samtidigt eller i samma utsträckning. Oftast utvecklas de gradvis. Många män har därför svårt att beskriva sina symtom, vilket kan innebära att det kan gå flera år innan man söker sjukvård för utredning. Dessutom är symtomen på testosteronbrist inte specifika för testosteronbrist, och det kan därför vara svårt att ställa rätt diagnos.

 

Vid testosteronbrist beror emellertid symtomen på en för låg nivå (se nedan) av det naturligt förekommande manliga könshormonet testosteron. Om symtomen beror på testosteronbrist försvinner de efter en ganska kort behandlingstid, det vill säga cirka tre till sex månader.

 

Läs om behandling av testosteronbrist här.

 

Låg energi. Ihållande känsla av trötthet

Är du alltid trött? Har du mindre energi än du brukar ha? Begränsar din hälsa dig i att göra kraftfulla aktiviteter till exempel springa, lyfta tunga saker eller delta i ansträngande sporter? Somnar du efter middagen? Det kan vara pga. testosteronbrist.

Män med testosteronbrist kan känna brist på ork och att de inte har lust till någonting. Detta behöver inte bara vara oundvikliga tecken på att bli äldre. Det kan vara symtom på lågt testosteron.

 

Den goda nyheten är att testosteronbrist kan behandlas med hjälp av läkemedel för testosteronersättning.

 

Nedstämdhet och irritation. Minskad motivation och livsglädje

Har du tappat glädjen i livet? Känner du dig ledsen? Är du mer lättirriterad än vanligt? Har du minskad motivation?

Depressiva känslor som dessa kan bero på en depression eller annan sjukdom, men det kan också i vissa fall vara ett tecken på testosteronbrist. Har du symtom är det viktigt att söka läkare och bli utredd.

 

Testosteron har effekt på det centrala nervsystemet och påverkar bland annat humör och välbefinnande. En fungerande behandling för testosteronbrist kan förbättra det mentala och fysiska välbefinnandet samt prestationsförmågan. Män med testosteronbrist har visat förbättrad livskvalitet efter behandling.

 

Har du symtom? Testa dig för testosteronbrist här.

 

Minskad sexlust (libido)

Har du tappat sexlusten? Tänker du på sex mindre ofta än du brukar göra? Testosteron är det hormon som är mest drivande för sexdriften hos män.

Testosteron är nödvändigt för en normal sexlust och erektionsförmåga. Om testosteronnivåerna minskar till en nivå under den normala kan intresset för sex minska och frekvensen av sexuella tankar kan sänkas. Minskad eller tappad sexlust kan vara ett symtom på testosteronbrist och ha negativ påverkan på samliv och livskvalitet.

 

Testosteronbehandling kan öka sexlusten och den erektila förmågan hos män med testosteronbrist.

 

Vad är nedsatt sexlust (libido)?

Nedsatt sexlust innebär brist eller minskat intresse för sex. Sexuell lust kan bero på en rad olika faktorer och kan vara en kombination av biologiska och psykologiska orsaker.

 

Sexlust är individuell och kan variera personer emellan samt förändras över tid, beroende på vad som händer i personens liv. Vissa människor är oroliga för att ha nedsatt sexlust. Tappar en individ intresset för sex utan någon uppenbar anledning och känner oro för detta kan det vara till hjälp att prata med en läkare.

 

Depression kan vara en anledning till nedsatt sexlust men även låga testosteronvärden (se nedan). Även sjukdomar som diabetes kan ha ett samband med låga testosteronvärden vilket kan leda till nedsatt sexlust. Diabetes kan även bidra till svårigheter med erektion.

 

Erektionsproblem. Svårare att få erektion och morgonerektioner upphör.

Har det blivit svårare att få erektion? Eller har du svårigheter att behålla erektionen? Har morgonerektionerna upphört?

Män i alla åldrar kan normalt ha erektionsproblem av och till. Men återkommande erektionsproblem kan vara tecken på testosteronbrist, eftersom förmågan att få och behålla en erektion minskar vid för låga testosteronnivåer.

 

Vissa män med testosteronbrist kan uppleva att det är svårt att bevara ståndet genom ett helt samlag. Det finns även de som kan få fördröjd utlösning. Utlösningen kan hos vissa personer med hypogonadism innehålla färre antal spermier.

 

På grund av detta kan testosteronbrist få stora konsekvenser för en mans sexliv. Sexlusten och förmågan till erektion kan minska, och spermieproduktionen, som styrs av det manliga könshormonet, kan påverka fertiliteten.

 

Behandling av testosteronbrist kan påverka erektionsproblem positivt om det beror på för låga testosteronnivåer.

 

Minskad skäggväxt och mindre kroppsbehåring. Förändrad hudkvalitet

Har din skäggsväxt minskat? Behöver du inte raka dig lika ofta? Har din typiska manliga kroppsbehåring försvunnit? Upplever du förändrad hudkvalitet?

Dessa symtom kan vara tecken på testosteronbrist. Testosteronet gör att mannen bibehåller kroppsbehåringen. Det ökar också aktiviteten i talgkörtlarna och reglerar därmed hudkvaliteten.

 

Vid behandling med testosteron kan män med testosteronbrist få kroppsbehåring och skäggväxt tillbaka.

 

Minskad muskelmassa och muskelstyrka. Sämre effekt av träning och kroppsfett ansamlat på buken

Har din muskelmassa och muskelstyrka minskat? Upplever du tydligt minskad effekt av träning? Lever du sunt men känner fortfarande att fett har samlats på magen? Detta kan vara en konsekvens av låga nivåer av testosteron.

Eftersom testosteron stimulerar muskeltillväxt är det naturligt att muskelmassan reduceras av testosteronbrist. Vid testosteronbrist kan det vara svårt att se en effekt av styrketräning. Testosteron stimulerar nybildning av muskelprotein som bygger upp muskler, och minskar upplagring av fett i fettcellerna. Kroppens sammansättning, det vill säga andelen muskler och andelen fett, är beroende av testosteronnivåerna.

 

Om du lider av testosteronbrist kan det vara svårt att hitta energi till träning. Det kan därför vara svårt att själv bedöma om symtomen beror på en ohälsosam livsstil eller om det är något annat problem. Testosteron är nödvändigt för uppbyggnad och underhåll av skelettet. Vid testosteronbrist minskar benmassan och detta ökar risken för benbrott.

 

Kontakta en läkare som kan hjälpa dig att bedöma dina symtom.

 

Minskat i längd. Blivit kortare

Har du minskat i längd? Har du blivit kortare?

Hos män spelar testosteron en viktig roll i bibehållandet av ett friskt skelett. Därför kan ett symtom på testosteronbrist vara minskad längd beroende på benskörhet (osteoporos). Vid testosteronbrist kan behandling öka bentätheten och stärka musklerna och på så sätt minska risken för benbrott relaterat till benskörhet.

 

Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter

Har din arbetsprestation försämrats? Har du koncentrationssvårigheter?

Testosteron har effekt på det centrala nervsystemet. Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter kan därför vara symtom på testosteronbrist eftersom testosteron har en positiv påverkan på välbefinnande, prestation, arbetslust och humör.

 

Vad är en låg nivå av testosteron

Testosteronbrist innebär att kroppen inte kan producera tillräckligt med testosteron för att fungera normalt. Testosteron är det manliga könshormonet. Hormoner tillverkas av kroppens körtlar och transporteras genom blodomloppet, vilket ger signaler till andra organ i kroppen. Testosteron är den viktigaste androgenen och är nyckeln för de fysiska förändringarna som sker under puberteten, dvs utveckling av penis, testiklar, tillväxt, kroppsbehåring, muskeltillväxt och sexdrift.

 

I vuxen ålder producerar en man cirka 6-7 milligram testosteron per dygn. Den normala nivån av testosteron i blodet anses vara mellan 10-30 nmol/l, och 8-12 nmol/l utgör en gråzon som kräver vidare bedömning. Testosteron kan mätas med ett enkelt blodprov. Testosteronproduktionens varierar under dygnet. Nivåerna kan vara upp till 30 procent högre på morgonen jämfört med nivåerna på kvällen.

 

Vilken roll dygnsrytmen har är ännu inte känt. Då referensvärdena för testosteron är standardiserade efter morgonvärdena är det viktigt att alltid ta blodprov på morgonen.

 

Testosteronnivåerna sjunker från 40 års ålder

Testosteronnivåerna hos män sjunker från ca 40 års ålder med i genomsnitt 1-2 % per år fram till 70-årsåldern då testosteronnivåer stabiliserar sig. Minskningen av testosteronnivåerna varierar mellan män och påverkas inte bara av ålder utan kan också påverkas av andra sjukdomar och övervikt.

 

Eftersom testosteron även stimulerar produktionen av röda blodkroppar kan män med testosteronbrist ha lågt blodvärde.

 

Stora individuella skillnader i testosteronnivåer

Trots att fler män utvecklar ett tillstånd av testosteronbrist med ökande ålder, finns stora individuella skillnader. Det finns män i hög ålder med normala testosteronnivåer, liksom män med symtom på testosteronbrist redan tidigare i livet. Dessa skillnader kan bero på ärftliga faktorer och kan påverkas även av livsstil.

 

Testosteronbrist hos den åldrande mannen karakteriseras alltså inte av ett enskilt typiskt symtom. Symtomen på testosteronbrist varierar och förändringen utvecklas gradvis över flera år.

 

Målet med behandling

Målet med testosteronbehandling är att höja testosteronnivåerna och ta bort symtomen och därigenom förbättra livskvaliteten, känslan av välbefinnande, sexuell funktion, muskelstyrka och benmineraltäthet.

 

Om du tror dig lida av testosteronbrist uppmanar vi dig att vända dig till sjukvården för vidare utredning.

 

Hitta kliniker som kan testa dig för testosteronbrist här.

Testa dig här och se om du bör söka läkare för att bedöma om du lider av testosteronbrist

Testet tar ca 1 minut. Välj genom att klicka på alla symtom som du tycker dig uppleva och få ditt resultat. Det finns inga rätt eller fel utan är endast en indikation om du kan lida av testosteronbrist. Om du får indikationer på att du kan lida av testosteronbrist så kan du ta med ditt resultat till din läkare för vidare utredning.

Förslag till dig

Vad är testosteronbrist?

Det är en hormonell förändring som påverkar män i alla åldrar vilket resulterar i en låg testosteronnivå...

Lär dig om testosteronbrist

Vanliga frågor och svar

Vad är testosteronbrist? Kan testosteronbrist behandlas? Få svar på de vanligaste frågorna om testosteronbrist...

Se vanliga frågor och svar

Kan testosteronbrist behandlas?

Testosteronbrist kan behandlas av din läkare med flera olika läkemedelsformer...

Läs om behandling

Gå med i Facebook grupp om manliga hälsoproblem


Undrande män: Mår vi så här av testosteronbrist?

Undrande män är en facebook-grupp av Bayer till dig som vill diskutera manliga hälsoproblem. Gruppen är dold och kan bara ses av de som är medlemmar.

 

Gå med i Facebook grupp här