Symtom på testosteronbrist

Symtomen på testosteronbrist (hypogonadism) hos den vuxne mannen är mångskiftande, t.ex trötthet, nedsatt humör och försämrad sexlust.

Män med testosteronbrist berättar ibland att de har tappat orken och livskraften. De känner sig trötta, orkeslösa och har inte lust till någonting. Deras livskvalitet kan ha försämrats på grund av låg energi, viktuppgång, minskad muskelmassa, minskad sexlust och kanske avsaknad av morgonerektioner.

Symtom på testosteronbrist hos den vuxne och äldre mannen kan vara:

 • Låg energi, trötthet
 • Minskad motivation och livsglädje
 • Nedstämdhet och irritation
 • Försämrad sexlust
 • Erektionsproblem
 • Minskad skäggväxt och kroppsbehåring
 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
 • Minskad effekt av träning
 • Minskad kroppslängd och ökad risk för frakturer
 • Plötsliga svettningar och blodvallningar
 • Sömnstörningar
 • Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter

Få har alla symtom samtidigt. Symtomen utvecklas oftast gradvis

Det är inte många män med testosteronbrist som har alla symtom samtidigt eller i samma utsträckning. Oftast utvecklas de gradvis. Många män har därför svårt att beskriva sina symtom, vilket kan innebära att det kan gå flera år innan man söker sjukvård för utredning. Dessutom är symtomen på testosteronbrist inte specifika för testosteronbrist, och det kan därför vara svårt att ställa rätt diagnos.

Vid testosteronbrist beror emellertid symtomen på en för låg nivå (se nedan) av det naturligt förekommande manliga könshormonet testosteron. Om symtomen beror på testosteronbrist försvinner de efter en ganska kort behandlingstid, det vill säga cirka tre till sex månader.

Läs om behandling av testosteronbrist här.

Låg energi. Ihållande känsla av trötthet

Är du alltid trött? Har du mindre energi än du brukar ha? Begränsar din hälsa dig i att göra kraftfull aktivitet till exempel springa, lyfta tunga saker eller delta i ansträngande sporter? Somnar du efter middagen? Det kan vara pga. testosteronbrist.

Män med testosteronbrist kan känna brist på ork och att de inte har lust till någonting. Detta behöver inte bara vara oundvikliga tecken på att bli äldre. Det kan vara symtom på lågt testosteron.

Den goda nyheten är att testosteronbrist kan behandlas med hjälp av läkemedel för testosteronersättning. Med rätt behandling kan du få tillbaka din energi på tre till sex månader.

Nedstämdhet och irritation. Minskad motivation och livsglädje

Har du tappat glädjen i livet? Känner du dig ledsen? Är du mer lättirriterad än vanligt? Har du minskad motivation?

Depressiva känslor som dessa kan bero på en depression eller annan sjukdom, men det kan också i vissa fall vara ett tecken på testosteronbrist. Har du symtom är det viktigt att söka läkare och bli utredd.

Testosteron har effekt på det centrala nervsystemet och påverkar bland annat humör och välbefinnande. En fungerande behandling för testosteronbrist kan förbättra det mentala och fysiska välbefinnandet samt prestationsförmågan. Män med testosteronbrist har visat förbättrad livskvalitet efter behandling.

Har du symtom? Testa dig för testosteronbrist här.

Minskad sexlust (libido)

Har du tappat sexlusten? Tänker du på sex mindre ofta än du brukar göra? Testosteron är det hormon som är mest ansvarigt för sexdriften hos män.

Testosteron är nödvändigt för en normal sexlust och erektionsförmåga. Om testosteronnivåerna minskar till en nivå under den normala kan intresset för sex minska och frekvensen av sexuella tanker kan sänkas. Minskad eller tappad sexlust kan vara ett symtom på testosteronbrist och ha negativ påverkan på samliv och livskvalitet.

Testosteronbehandling kan öka sexlusten och den erektila förmågan hos män med testosteronbrist.

Vad är nedsatt sexlust (libido)?

Nedsatt sexlust innebär brist eller minskat intresse för sex. Sexuell lust kan bero på en rad olika faktorer och kan vara en kombination av biologiska och psykologiska orsaker.

Sexlust är individuell och kan variera personer emellan samt förändras över tid, beroende på vad som händer i personens liv. Vissa människor är oroliga för att ha nedsatt sexlust. Tappar en individ intresset för sex utan någon uppenbar anledning och känner oro för detta kan det vara till hjälp att prata med en läkare.

Depression kan vara en anledning till nedsatt sexlust men även låga testosteronvärden (se nedan). Även sjukdomar som diabetes kan ha ett samband med låga testosteronvärden vilket kan leda till nedsatt sexlust. Diabetes kan även bidra till svårigheter med erektionsproblem.

Erektionsproblem. Svårare att få erektion och morgonerektioner upphör

Har det blivit svårare att få erektion? Eller har du svårigheter att behålla erektionen? Har morgonerektionerna upphört?

Män i alla åldrar kan normalt ha erektionsproblem av och till. Men återkommande erektionsproblem kan vara tecken på testosteronbrist, eftersom förmågan att få och behålla en erektion minskar vid för låga testosteronnivåerna. Vid testosteronbrist kan män även uppleva både svårigheter att få utlösning och att ejakulatvolymen (spermavolymen) minskas.

På grund av detta kan testosteronbrist få stora konsekvenser för en mans sexliv. Sexlusten och förmågan till erektion kan minska, och spermieproduktionen, som styrs av testosteron, kan påverka fertiliteten.

Behandling av testosteronbrist kan påverka erektionsproblem positivt om det beror på för låga testosteronnivåer.

Hitta kliniker som kan testa dig för testosteronbrist här.

Minskad skäggväxt och mindre kroppsbehåring. Förändrad hudkvalitet

Har din skäggstillväxt minskad? Behöver du inte raka dig lika ofta? Har din typiska manliga kroppsbehåring försvunnit? Upplever du förändrad hudkvalitet?

Dessa symtom kan vara tecken på testosteronbrist. Testosteronet gör att mannen bibehåller kroppsbehåringen. Det ökar också aktiviteten i talgkörtlarna och reglerar därmed hudkvaliteten.

Vid behandling med testosteron kan män med testosteronbrist få testosteronets maskuliniserande effekt på kroppsbehåring och skäggväxt tillbaka.

Minskad muskelmassa och muskelstyrka. Sämre effekt av träning och kroppsfett ansamlat på buken

Har din muskelmassa och muskelstyrka minskat? Upplever du tydligt minskad effekt av träning? Lever du sunt men känner fortfarande att fett har samlats på magen? Detta kan vara en konsekvens av låga nivåer av testosteron.

Eftersom testosteron stimulerar muskeltillväxt är det naturligt att muskelmassan reduceras av testosteronbrist. Precis som det vid testosteronbrist kan vara svårt att se en effekt av styrketräning. Testosteron stimulerar nybildning av muskelprotein som bygger upp muskler, och minskar upplagring av fett i fettcellerna. Kroppens sammansättning, det vill säga andelen muskler och andelen fett, är beroende av testosteronnivåerna.

Om du lider av testosteronbrist kan det vara svårt att hitta energi till träning. Det kan därför vara svårt att själv bedöma om symtomen beror på en ohälsosam livsstil eller om det är något annat problem. Testosteron är nödvändigt för uppbyggnad och underhåll av skelettet. Vid testosteronbrist minskar benmassan och detta ökar risken för benbrott.

Kontakta en läkare som kan hjälpa dig att bedöma dina symtom.

Minskat i längd. Blivit kortare

Har du minskat i längd? Har du blivit kortare?

Hos män spelar testosteron en viktig roll i bibehållandet av ett friskt skelett. Därför kan ett symptom på testosteronbrist vara minskad längd beroende på benskörhet (osteoporos). Vid testosteronbrist kan behandling öka bentätheten och stärka musklerna och på så sätt minska risken för benbrott relaterat till benskörhet.

Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter

Har din arbetsprestation försämrad? Har du koncentrationssvårigheter?

Testosteron har effekt på det centrala nervsystemet. Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter kan därför vara symtom på testosteronbrist eftersom testosteron har en positiv påverkan på välbefinnande, prestation, arbetslust och humör.

Vad är en låg nivå av testosteron

Testosteronbrist innebär att kroppen inte kan producera tillräckligt med testosteron för att fungera normalt. Testosteron är det manliga könshormonet. Hormoner tillverkas av kroppens körtlar och transporteras genom blodomloppet, vilket ger signaler till andra organ i kroppen. Testosteron är den viktigaste androgenen och är nyckeln för de fysiska förändringarna som sker under puberteten, dvs utveckling av penis, testiklar, tillväxt, kroppsbehåring, muskeltillväxt och sexdrift.

I vuxen ålder producerar en man cirka 6-7 milligram testosteron per dygn. Den normala nivån av testosteron i blodet anses vara mellan 10-30 nmol/l, och 8-12 nmol/l utgör en gråzon som kräver vidare bedömning. Testosteron kan mätas med ett enkelt blodprov. Testosteronproduktionens varierar under dygnet. Nivåerna kan vara upp till 30 procent högre på morgonen jämfört med nivåerna på kvällen.

Vilken roll dygnsrytmen har är ännu inte känt. Då referensvärdena för testosteron är standardiserade efter morgonvärdena är det viktigt att alltid ta blodprov på morgonen.

Testosteronnivåerna sjunker från 40 års ålder

Testosteronnivåerna hos män sjunker från ca 40 års ålder med i genomsnitt 1-2 % per år fram till 70-årsåldern då testosteronnivåer stabiliserar sig. Minskningen av testosteronnivåerna varierar mellan män och påverkas inte bara av ålder utan kan också påverkas av andra sjukdomar och övervikt.

Eftersom testosteron även stimulerar produktionen av röda blodkroppar kan män med testosteronbrist ha lågt blodvärde.

Stora individuella skillnader i testosteronnivåer

Trots att fler män utvecklar ett tillstånd av testosteronbrist med ökande ålder, finns stora individuella skillnader. Det finns män i hög ålder med normala testosteronnivåer, liksom män med symtom på testosteronbrist redan tidigare i livet. Dessa skillnader kan bero på ärftliga faktorer och kan påverkas även av livsstil.

Testosteronbrist hos den åldrande mannen karakteriseras alltså inte av ett enskilt typiskt symtom. Symtomen på testosteronbrist varierar och förändringen utvecklas gradvis över flera år.

Målet med behandling

Målet med testosteronbehandling är att höja testosteronnivåerna och ta bort symtomen och därigenom förbättra livskvaliteten, känslan av välbefinnande, sexuell funktion, muskelstyrka och benmineraltäthet.

Om du tror dig lida av testosteronbrist uppmanar vi dig att vända dig till sjukvården för vidare utredning.

Hitta kliniker som kan testa dig för testosteronbrist här.

Testa dina symtom här och se om det är värt att kolla in med en läkare

Testet tar ca 1 minut. Klicka på de symtom du har och få ditt resultat. Det är ingen diagnostik utan är endast en indikation på att du kan lida av testosteronbrist. Ta sedan med ditt resultat till din läkare för vidare utredning.

KOLLA DINA SYMTOM* FÖR ATT SE OM DU EVENTUELLT BÖR FÅ DIN TESTOSTERONNIVÅ KONTROLLERAD.

VÄLJ GENOM ATT KLICKA PÅ ALLA SYMTOM SOM DU TYCKER DIG UPPLEVA

Se ditt resultat

OBS!: Detta testosterontest kan inte ersätta en konsultation med läkare. Testet är inte heller avsett som medicinsk rådgivning och bör inte användas för att ställa en diagnos av medicinska tillstånd. Testet baseras på frågeformuläret Androgen Deficiency in Aging Males (ADAM).