Åldrande mäns symtomskala (AMS)

Känner du att du har passerat din topp? Medan män inte upplever en abrupt nedgång i könshormoner som kvinnor, börjar en del män uppleva besvärande symtom när de blir äldre eller ökar kroppsvikt (oavsett ålder).

Åldrande mäns symtomskala (AMS) är den vanligaste skalan över hela världen för att mäta hälsorelaterad livskvalitet och symtom hos åldrande män. Det är ett fristående frågeformulär som hjälper dig:

1) Bedöma symtom på åldrande
2) Utvärdera svårighetsgraden av dina symtom över tid
3) Mäta förändringar i symtomen före och efter testosteronbehandling

Vid behov ta med ditt resultat till din läkare för vidare utredning.

Själva AMS-frågeformuläret (eller något annat frågeformulär) utgör inte ett test eller diagnos av hypogonadism (även känd som testosteronbrist). En diagnos av hypogonadism baseras på symtom som indikerar testosteronbrist (AMS-frågeformuläret kan användas för utvärdering av symtom), i kombination med låga testosteronnivåer som upptäcks genom obligatorisk blodprovstagning.

 

AMS-skalan är jämförbar med andra skalor för åldrande män eller screeninginstrument för testosteronbrist, och kan således användas för att identifiera symtomatiska män som bör undersökas vidare med ett blodprov av testosteron. Det används vanligtvis som en del av diagnosen hypogonadism, vilket kräver närvaro av karakteristiska symtom och tecken i kombination med låga serumnivåer av testosteron.

AMS-skalan är också ett värdefullt verktyg för att mäta effekterna av testosteronbehandling på symtomlindring över tiden.

Dessutom kan AMS-skalan hjälpa dig att "bryta isen" vid ditt första läkarbesök, eftersom det specifikt frågar om om symtom som du annars inte skulle tala högt om, men som har en viktig inverkan på ditt välbefinnande och livskvalitet.

På sista sidan i frågeformuläret får du möjlighet att skriva ut din AMS-poäng. Vi föreslår att du gör det och tar med det till din läkare.

För mer information om AMS-frågeformuläret och alla dess validerade språkversioner, besök http://zeg-berlin.de/expertise/diagnostics-tools/ aging-male-symptom-scale / about-ams-scale/

Ansvarsfriskrivning: Detta är endast för allmän information och är inte avsett att ersätta konsultation med läkare, och det är inte heller avsett att ge specifik medicinsk rådgivning och bör inte användas för diagnos eller behandling av medicinska tillstånd.

 

Förslag till dig

Vad är testosteronbrist?

Det är en hormonell förändring som påverkar män i alla åldrar vilket resulterar i en mycket låg testosteronnivå...

Lär dig om testosteronbrist

Kan du ha symtom?

Symtomen på testosteronbrist (hypogonadism) hos den vuxne mannen är mångskiftande...

Kolla dina symtom

Kan testosteronbrist behandlas?

Testosteronbrist kan behandlas af din läkare med flera olika läkemedelsformer...

Läs om behandling

Gå med i Facebook grupp om manliga hälsoproblem


Undrande män: Mår vi så här av testosteronbrist?

Undrande män är en facebook-grupp av Bayer till dig som vill diskutera manliga hälsoproblem. Gruppen är dold och kan bara ses av de som är medlemmar.

 

Gå med i Facebook grupp här