Erektionsproblem? Har det blivit svårare att få stånd? Svårare at behålla erektionen? Har morgonerektionerna upphört? Kan det vara testosteronbrist?

Testa dig här

Erektionsproblem? Har det blivit svårare att få stånd? Svårare at behålla erektionen? Har morgonerektionerna upphört? Kan det vara testosteronbrist?

Män i alla åldrar kan normalt ha erektionsproblem av och till. Men återkommande erektionsproblem kan vara tecken på testosteronbrist, eftersom förmågan att få och behålla en erektion minskar vid för låga testosteronnivåer.

 

Vissa män med testosteronbrist kan uppleva att det är svårt att bevara ståndet genom ett helt samlag. Det finns även de som kan få fördröjd utlösning. Utlösningen kan hos vissa personer med hypogonadism innehålla färre antal spermier.

 

På grund av detta kan testosteronbrist få stora konsekvenser för en mans sexliv. Sexlusten och förmågan till erektion kan minska, och spermieproduktionen, som styrs av det manliga könshormonet, kan påverka fertiliteten.

 

Behandling av testosteronbrist kan påverka erektionsproblem positivt om det beror på för låga testosteronnivåer.

 

Symtom på testosteronbrist hos den vuxne och äldre mannen kan vara:

 • Låg energi, trötthet
 • Minskad motivation och livsglädje
 • Nedstämdhet och irritation
 • Försämrad sexlust
 • Erektionsproblem
 • Minskad skäggväxt och kroppsbehåring
 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
 • Minskad effekt av träning
 • Minskad kroppslängd och ökad risk för frakturer
 • Plötsliga svettningar och vallningar
 • Sömnstörningar
 • Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter

 

Få har alla symtom samtidigt. Symtomen utvecklas oftast gradvis.


Läs mer om symtom på testosteronbrist här.

Testa dig här och se om du bör söka läkare för att bedöma om du lider av testosteronbrist

Testet tar ca 1 minut. Välj genom att klicka på alla symtom som du tycker dig uppleva och få ditt resultat. Det finns inga rätt eller fel utan är endast en indikation om du kan lida av testosteronbrist. Om du får indikationer på att du kan lida av testosteronbrist så kan du ta med ditt resultat till din läkare för vidare utredning.