Mer lättirriterad än vanligt? Låg energi och minskad motivation? Kan det vara testosteronbrist?

Testa dig här

Mer lättirriterad än vanligt? Låg energi och minskad motivation? Kan det vara testosteronbrist?

Är du mer lättirriterad än vanligt? Har du minskad motivation och livsglädje? Känner du dig ledsen? Har du låg energi? Blir du irriterad på saker som du tidigare inte blev irriterad över? Har du kortare stubin än tidigare?


Depressiva känslor kan bero på en depression eller annan sjukdom, men det kan också i vissa fall vara ett tecken på testosteronbrist. Har du symtom är det viktigt att söka läkare och bli utredd.


Det manliga könshormonet har effekt på det centrala nervsystemet och påverkar bland annat humör och välbefinnande.

 

En fungerande behandling för testosteronbrist kan förbättra det mentala och fysiska välbefinnandet samt prestationsförmågan. Män med testosteronbrist har visat förbättrad livskvalitet efter behandling.

Symtom på testosteronbrist hos den vuxne och äldre mannen kan vara:

 • Låg energi, trötthet
 • Minskad motivation och livsglädje
 • Nedstämdhet och irritation
 • Försämrad sexlust
 • Erektionsproblem
 • Minskad skäggväxt och kroppsbehåring
 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
 • Minskad effekt av träning
 • Minskad kroppslängd och ökad risk för frakturer
 • Plötsliga svettningar och vallningar
 • Sömnstörningar
 • Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter

 

Få har alla symtom samtidigt. Symtomen utvecklas oftast gradvis.


Läs mer om symtom på testosteronbrist här.

Testa dig här och se om du bör söka läkare för att bedöma om du lider av testosteronbrist

Testet tar ca 1 minut. Välj genom att klicka på alla symtom som du tycker dig uppleva och få ditt resultat. Det finns inga rätt eller fel utan är endast en indikation om du kan lida av testosteronbrist. Om du får indikationer på att du kan lida av testosteronbrist så kan du ta med ditt resultat till din läkare för vidare utredning.