Har du tappat sexlusten (libido)? Tänker du på sex mindre ofta än du brukar göra? Kan det vara testosteronbrist?

Testa dig här

Har du tappat sexlusten (libido)? Tänker du på sex mindre ofta än du brukar göra? Kan det vara testosteronbrist?

Det manliga könshormonet är det hormon som är mest drivande för sexdriften hos män. Könshormonet är nödvändigt för en normal sexlust och erektionsförmåga.

 

Om testosteronnivåerna minskar till en nivå under den normala kan intresset för sex minska och frekvensen av sexuella tankar kan sänkas.

 

Minskad eller tappad sexlust kan vara ett symtom på testosteronbrist och ha negativ påverkan på samliv och livskvalitet.
 
Testosteronbehandling kan öka sexlusten och den erektila förmågan hos män med testosteronbrist.

Symtom på testosteronbrist hos den vuxne och äldre mannen kan vara:

 • Låg energi, trötthet
 • Minskad motivation och livsglädje
 • Nedstämdhet och irritation
 • Försämrad sexlust
 • Erektionsproblem
 • Minskad skäggväxt och kroppsbehåring
 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
 • Minskad effekt av träning
 • Minskad kroppslängd och ökad risk för frakturer
 • Plötsliga svettningar och vallningar
 • Sömnstörningar
 • Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter

 

Få har alla symtom samtidigt. Symtomen utvecklas oftast gradvis.


Läs mer om symtom på testosteronbrist här.

Testa dig här och se om du bör söka läkare för att bedöma om du lider av testosteronbrist

Testet tar ca 1 minut. Välj genom att klicka på alla symtom som du tycker dig uppleva och få ditt resultat. Det finns inga rätt eller fel utan är endast en indikation om du kan lida av testosteronbrist. Om du får indikationer på att du kan lida av testosteronbrist så kan du ta med ditt resultat till din läkare för vidare utredning.