Testosteronbrist? Erektionsproblem? Orkeslös? Nedsatt humör? Tappat livskraft?

Testosteronbrist? Erektionsproblem? Orkeslös? Nedsatt humör? Tappat livskraft?

Testa dig här

2,1-5,7% av alla män i åldern 40-79 beräknas ha testosteronbrist (hypogonadism)? Andelen är signifikant högre hos män med fetma och / eller diabetes typ 2, oavsett ålder.


Symtomen på testosteronbrist (hypogonadism) hos den vuxne mannen är mångskiftande. Män med testosteronbrist berättar ibland att de har tappat orken och livskraften. De känner sig trötta, orkeslösa och har inte lust till någonting. Deras livskvalitet kan ha försämrats på grund av låg energi, viktuppgång, minskad muskelmassa, minskad sexlust och kanske avsaknad av morgonerektioner.

Symtom på testosteronbrist hos den vuxne och äldre mannen kan vara:

 • Låg energi, trötthet
 • Minskad motivation och livsglädje
 • Nedstämdhet och irritation
 • Försämrad sexlust
 • Erektionsproblem
 • Minskad skäggväxt och kroppsbehåring
 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
 • Minskad effekt av träning
 • Minskad kroppslängd och ökad risk för frakturer
 • Plötsliga svettningar och vallningar
 • Sömnstörningar
 • Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter

 

Få har alla symtom samtidigt. Symtomen utvecklas oftast gradvis.


Läs mer om symtom på testosteronbrist här.

 

Testa dig här och se om du eventuellt bör få din testosteronnivå kontrollerad

Testet tar ca 1 minut. Klicka på dom symtom som du tycker dig uppleva. Det finns inga rätt eller fel. Ditt resultat kan indikera om du eventuellt kan lida av testosteronbrist.