Kunskap

Detta kan du göra för att få en bättre erektion

 

Fredag, 19/11/2021 - 10:05

Erektionsproblem är mycket vanligt. I åldersintervallet 40–50 år har mellan 40–50% av alla män potensproblem.

 

av Ralph Peeker, professor i urologi

 

Är det vanligt med erektionsproblem?

Erektionsproblem är mycket vanligt och även om det ökar med åldern kan nedsatt erektionsförmåga även drabba yngre män.

I åldersintervallet 40–50 år har mellan 40–50% av alla män potensproblem, ibland alltid och ibland då och då. Känsligheten för olika negativa faktorer, såsom alkohol, trötthet, sömnbrist och stress, ökar också med åldern.

 

Försämrad erektion definieras på lite olika sätt. En definition är oförmåga att få till och behålla en erektion som möjliggör samlag. Andra definitioner talar snarare om att erektionen ska ”möjliggöra en för paret (eller individen) tillfredsställande sexuell aktivitet”.

 

Myter om impotens och potensproblem?

Det finns många myter kring erektion. En, som inte alls behöver stämma, är att sexlust och erektion alltid hör ihop.

I själva verket kan det mycket väl vara så att man har väldigt mycket lust men att förmågan saknas. Att man har svårt att få stånd innebär alltså inte att man har minskad eller ingen sexlust.

 

En annan vanlig myt är att alla medelålders eller äldre män drabbas. Detta är inte heller sant. Många män har god erektion och tillfredsställande sexliv högt upp i åldrarna.

 

En tredje missuppfattning är att det inte finns så mycket man kan göra åt sviktande erektion. Inte heller detta stämmer. Längre ned finns en mängd olika tips på hur erektionen kan förbättras.

 

Erektil dysfunktion innebär
oförmåga att behålla erektion för
tillfredsställande sexuell aktivitet

Varför kan det bli svårare att få stånd?

Orsakerna till att man kan ha svårt att få stånd kan variera. Grovt kan orsakerna delas in i: sjukdomar i hjärta eller blodkärl, nervsjukdomar, hormonrubbningar, övervikt och fysisk inaktivitet, skador och olycksfall samt oro, stress och psykiska sjukdomstillstånd.

Hjärt- eller blodkärlssjukdomar är väldigt vanliga orsaker till försämrad erektion. Män med avancerad hjärt-kärlsjukdom har i stort sett alltid varierande grad av erektionsproblem, i många fall svåra problem som gör det omöjligt att ha samlag överhuvudtaget. Men erektionsproblem kan i många fall smyga sig på i ett så tidigt stadium av hjärtsjukdom att man kanske inte ens har känt av några problem med hjärtat. I vissa sammanhang pratar man om att en del läkemedel, exempelvis blodtrycksmediciner, är benägna att orsaka erektionsproblem. I det här sammanhanget spelar förstås tobaksrökning in på så vis att rökning kraftigt ökar risken för att utveckla just kärlsjukdom.

 

Nervsjukdomar kan ha många underliggande orsaker och diabetes är en av de vanligaste orsakerna i just det här sammanhanget. Diabetessjukdomen kan över tid göra att nerverna till penis tappar kraft och spänst vilket i sin tur kan ge erektionsproblem.


Hormonrubbningar är mycket vanliga och det finns exempel på flera olika störningar i hormonbalansen som kan ge upphov till försämrad erektion. Det kan till exempel röra sig om brist på det manliga könshormonet. Men man kan ha erektionsproblem även vid normal testosteronnivå.


Nedsatta nivåer av det manliga könshormonet, vilket kan drabba medelålders och äldre män, kan leda till minskad sexlust såväl som försämrad erektionsförmåga. Låga nivåer av manligt könshormon kan också göra att effekten av erektionsförstärkande läkemedel försämras eller helt uteblir. Det finns även andra hormoner som kan spöka. Ett exempel är rubbningar i sköldkörteln eller bisköldkörtlarna, två organ som är mycket viktiga för att producera hormoner. Faktiskt kan problemet också vara för mycket eller för lite hormoner från det undre hjärnbihanget, den så kallade hypofysen.


Övervikt och fysisk inaktivitet är också kopplade till ökad risk att få erektionsproblem. Övervikt är också starkt kopplat till risken att utveckla åldersdiabetes, så kallad Diabetes Typ 2. Den kan i sin tur ge erektionsförsämrande nervpåverkan. Här kommer faktiskt också det manliga könshormonet in; det är tydligt visat att en ökning av midjemåttet innebär en ökad risk för att ha låga testosteronvärden. Exakt på vilket sätt ökad fysisk aktivitet förbättrar erektionen är inte helt klarlagt. En orsak skulle kunna vara motionens gynnsamma inverkan på hjärta och kärl.


Skador och olycksfall är inte alls lika vanlig orsak till erektionsproblem som sjukdomar i hjärta och kärl. Den vanligaste skadan i Sverige är nog i samband med cancerkirurgi. Om man måste operera bort prostatan med anledning av cancer, sker operationen i omedelbar närhet till nerverna som går ut till penis. Dessa är så viktiga för att det skall bli bra erektion och följaktligen är det mycket vanligt med erektionsproblem efter sådana operationer.


Oro, stress, drogmissbruk, sömnbrist, rökning och psykiska sjukdomstillstånd är vanliga orsaker till erektionsproblem. Oro över ekonomin, stress av för mycket jobb eller om någon i ens närhet blivit sjuk kan göra att erektionsproblem kommer som ett brev på posten. Om man inte mår bra psykiskt är det kanske inte konstigt om ens lust eller sexuella förmåga inte ligger på topp. Samma sak kan hända om man träffat en ny partner och känner prestationsångest när man skall ha sex. Sedan finns det ju andra psykiska sjukdomar som depression, som kan sätta ner den sexuella förmågan.
 

Från att man under flera tusen år inte haft något alls att erbjuda finns det numera erektionsförstärkande läkemedel

Vad skall du göra om du drabbats av försämrad erektion?

Då skall du söka hjälp för det. I de allra flesta fall finns det god hjälp att få.

Från att man under flera tusen år inte haft något alls att erbjuda finns det numera erektionsförstärkande läkemedel. I vissa fall kan man också bli hjälpt av sexualterapeutisk rådgivning. Det finns också ett annat mycket viktigt skäl till att söka hjälp för erektionsbesvär. En läkare kan ta ställning till vad som orsakar besväret samt bedöma ifall tillståndet även kan ge upphov till ännu svårare åkommer. I vissa fall livshotande sådana. Exempel på sådana sjukdomstillstånd hittar du i Faktarutan.

 

Sjukdom Vidare utredning Möjlig behandling
Depression Fördjupat samtal Läkemedel, ev. remiss till psykiater
Hormonrubbning Kompletterande prover Hormonersättning, exempelvis sköldkörtelhormon eller det manliga könshormonet
Hjärt-kärlsjukdom Vidare utredning Medicin mot högt blodtryck eller höga blodfetter, rökstopp
Övervikt Fördjupat samtal Fysisk aktivitet, dietråd, andra livsstilsförändringar

Faktaruta – eventuella bakomliggande sjukdomar och deras behandling

 

Hur utreds du av läkaren om du söker för erektionsproblem?

I de allra flesta fall räcker det med ett noggrant samtal kombinerat med en vanlig kroppsundersökning.

Livsstil, rökvanor, alkoholvanor, aktuell medicinering och tidigare sjukdomar gås igenom, med särskilt fokus på diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Penis, testiklar, prostata samt muskulatur, hull och kroppsbehåring undersöks. Läkaren lyssnar också på ditt hjärta och dina lungor. Läkaren kan också komma att ta blodprov för att kontrollera olika hormoner, som exempelvis det manliga könshormonet och sköldkörtelhormon.

 

Vilken behandling kan du få som förbättrar din erektion?

Du kan erbjudas olika former av behandling. Dels kan du remitteras till sexualterapeutisk rådgivning om du och din läkare kommer fram till att det mest är psykiska låsningar som du och din partner besväras av.

Dels kan du, om du får tillräckligt bra erektion men den håller i sig för kort tid, rekommenderas att pröva gummiring. Den rullar du ner över penisroten för att upprätthålla erektionen. Utöver detta kan det alltså behövas specifik utredning och behandling av underliggande sjukdom i enlighet med faktaruta 1. Att sluta röka är nog den enskilt viktigaste erektionsbefrämjande åtgärden som man själv kan satsa på. Rökstopp innebär att sjukdom i kärl och hjärta bromsas upp. I de flesta fall kan du erbjudas läkemedel med direkt erektionsförstärkande effekt. Sedan slutet på 1990-talet har det funnits läkemedel i tablettform tillgängliga på marknaden. Dessa läkemedel verkar genom få de tunna platta muskler som ligger runt kärlen i penis, att slappna av. Detta ger en ökning av blodflödet i penis vilket i sin tur åstadkommer själva erektionen.

 

I Sverige finns det flera olika läkemedel som kan tas i tablettform. Verkningsgraden är god för de olika preparaten men de har lite olika egenskaper olika biverkningar. Oavsett vilket preparat som väljs så är ungefär 70% av männen nöjda med resultatet. Det är viktigt att läkaren berättar att det krävs sexuell stimulering i samband med att man tar de här läkemedlen, för att få en bra erektion. Nästan alla män kan ta dessa tabletter. Det finns dock några undantag. Vissa läkemedel mot kärlkramp kan inte kombineras med tabletterna och det finns också en särskild typ av hjärtklaffsförträngning som gör det olämpligt att ta tabletter som förstärker erektionen.


Om du inte blir hjälpt eller kan ta tabletter, är det inte kört ändå. Då kan du erbjudas behandling med direktverkande läkemedel som vidgar kärlen i penis och därigenom åstadkommer önskad effekt. Den här typen av kärlvidgande läkemedel kan ges antingen som kräm som man sprutar in i yttre urinrörsmynningen eller via injektion direkt i penis. Den senare metoden kan kanske låta besvärlig och smärtsam, men nålen man använder är mycket tunn och vävnaden i penisens svällkroppar är så porös att det knappast känns när man sprutar in själva läkemedlet. Innan man börjar med denna metod måste man få noggranna instruktioner i tekniken att injicera. Den första injektionen kan göras under överinseende av läkare, eller en för ändamålet specialistutbildad sjuksköterska eller uroterapeut. Startdosen kan variera.

 

Vad betyder erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion innebär oförmåga att behålla erektion för tillfredsställande sexuell aktivitet. Detta är väldigt vanligt och drabbar både yngre och äldre män även om det är vanligare med erektil dysfunktion med åren.

Vad kan göras?

Testosteronbrist kan behandlas

Behandling finns tillgänglig för lågt testosteronnivå (hypogonadism) och de symtom som vanligtvis är förknippade med det. Det är din läkare som avgör om behandling är aktuellt för dig.

Hitta klinik