Kunskap

Varför känner du dig konstant trött och orkeslös?

 

Fredag, 19/11/2021 - 10:05

Trötthet och orkeslöshet kan uppträda av en mängd olika anledningar, till exempel blodbrist, inflammation och ibland också rubbningar i hormonbalansen

 

av Ralph Peeker, professor i urologi

 

Vad är onormal trötthet?

Att känna sig trött och orkeslös kan naturligtvis vara helt normalt. Något som de flesta känner av efter en lång arbetsdag eller om man sovit för lite en längre tid.

Att känna sig trött och orkeslös efter Vasaloppet, Lidingöloppet eller Vätternrundan får också betraktas som helt normalt. Men varför kan man känna sig trött och utan ork när man inte gjort något som är ansträngande, varken psykiskt eller fysiskt? Och varför kan det bli så bakvänt att tröttheten inte minskar efter vila. Eller att orken inte ökar annat än i väldigt ringa omfattning eller i värsta fall inte alls?

 

I det här sammanhanget är det viktigt att skilja på tung sömnighet och onormal trötthet. Även om dessa två tillstånd kan likna varandra, så botas sömnighet eller sömnbrist av åtta-nio timmars sömn. Onormal trötthet kan däremot hänga kvar länge efter att man sovit. Trötthet är en väldigt vanlig orsak till att man söker vård.

 

En speciell form av orkeslöshet är nedsatt så kallad ”grit” vilket närmast kan översättas till dådkraft och initiativrikedom. En nedsatt ”grit” innebär alltså en känsla av initiativfattigdom och kanske också minskad lust.

 

Onormal trötthet kan däremot hänga kvar länge efter att man sovit. Trötthet är en väldigt vanlig orsak till att man söker vård

Vad kan trötthet och orkeslöshet bero på?

Vid utredning av onormal trötthet måste man som läkare verkligen ha ”split vision”. Det vill säga, man måste utreda förutsättningslöst med väldigt öppet sinne och verkligen tänka på att det finns en mängd olika tänkbara förklaringar till att man känner sig trött och orkeslös. Faktiskt kan sjukdomstillstånd i nästan alla kroppens organsystem ge upphov till trötthet. Det finns många väldigt ovanliga sjukdomar, men jag kommer bara ta upp några av de vanligaste.

Hjärtat kan drabbas av ett antal olika sjukdomar som var för sig kan göra att man blir trött och orkeslös. Hjärtsvikt innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Det gör att blodet inte kan pumpas runt till kroppens olika organ med tillräcklig spänst. Det i sin tur innebär att för lite av det livsviktiga syret når kroppens olika organ.

 

Samma sak är det vid förträngda kranskärl. Då är det inte alls säkert att man upplever kärlkramp vid ansträngning. I stället kan man bli extremt trött utan att ha ont i hjärtat. Faktiskt kan en hjärtinfarkt visa sig som bara trötthet utan att man känner någon bröstsmärta.

 

En annan hjärtsjukdom som är väldigt vanlig är störd hjärtrytm. Förmaksflimmer är vanligast. Men det finns andra störningar i hjärtats elektriska signalaktivitet som kan leda till att pulsen blir mycket långsam. Detta kan orsaka extrem trötthet. Dessa rytmrubbningar kan göra det nödvändigt att operera in en pacemaker.

 

Lungsjukdomar är vanliga och oftast betingade av mångårigt rökande. Det finns dock sjukdomar som även kan drabba den som aldrig rökt, såsom till exempel astma.


KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, drabbar oftast rökare och kan verkligen orsaka svår trötthet och orkeslöshet.

 

Vid KOL kan man ha en förträngning i luftrören kombinerat med inflammation i de små fina luftblåsorna i lungorna där syret tas upp. Detta kan då leda till att man får för dålig syresättning av blodet och det är just denna syrebrist som ger tröttheten. Ibland kan det krävas att man andas extra syrgas för att överhuvudtaget orka med vardagen.

 

Hormonrubbningar är mycket vanliga. Det finns flera exempel på olika störningar i hormonbalansen som kan ge upphov till trötthet. Diabetes är en sorts hormonsjukdom. Vid för högt blodsocker känner man sig trött. När det gäller sköldkörtelhormon är trötthet det mest typiska symtomet.

 

Trötthet kan också röra sig om brist på det manliga könshormonet. En man med låga testosteronvärden kan känna sig trött, initiativfattig och berövad på lust. Man kan till exempel få svårt att känna sig sexuellt upphetsad.

 

Andra hormonsjukdomar som kan medföra trötthet och orkeslöshet är för höga kalkvärden. Det kan i sin tur bero på överproduktion av bisköldkörtelhormon, samt underproduktion (eller överproduktion) av binjurebarkshormon. Faktiskt kan problemet också vara för mycket eller för lite styrhormoner från det undre hjärnbihanget, den så kallade hypofysen.

 

Blodbrist i uttalad form innebär nästan alltid att man blir trött och orkeslös. Det finns ett antal vanliga och mindre vanliga blodsjukdomar som kan orsaka blodbrist. Vid sjukdom i benmärgen (där de röda blodkropparna som transporterar syret bildas) kan man också få blodbrist. Faktiskt finns det sjukdomstillstånd som gör att de röda blodkropparna vill spricka av sig själva.

 

En uppenbar orsak till blodbrist är att man förlorar blod på grund av att man blöder. Det behöver inte vara någon blödning som man är medveten om. Det kan i stället vara så att man förlorar väldigt lite blod varje dag under lång tid vilket kan ge järnbrist. Järn behövs för att kroppens skall kunna tillverka röda blodkroppar med tillräcklig storlek och med tillräcklig syretransporterande kapacitet.

 

Inflammation kan göra att man känner sig seg och att man behöver sova mycket. Det beror på att en mängd olika signalmolekyler driver sitt elaka spel i samband med en inflammation. Men det behöver inte vara en inflammation som beror på att man blivit infekterad av bakterier eller virus och som ger hög feber. Det kan i stället vara en mild inflammation som inte ger några andra symtom än just trötthet. Exempel på sådan inflammation är multipel skleros (MS) och inflammationssjukdomar i tarmsystemet, såsom ulcerös kolit (sårig tjocktarm) och Crohns sjukdom.

 

Utmattningssyndrom, eller som det också benämns kroniskt trötthetssyndrom eller utmattningsdepression, är ett tillstånd som kan gå med en enorm trötthet och utmattningskänsla och där sömn inte hjälper eller hjälper bara i ringa grad. Tillståndet kan vara så gravt att man inte orkar arbeta och kanske inte heller orkar med privata vardagsbestyr.

 

Utmattningssyndrom har ofta någon identifierbar utlösande faktor såsom till exempel en period med väldigt hög arbetsbelastning, eller andra stressande faktorer kopplade till arbetet, men det kan också vara svår stress i privatlivet som triggar igång ett utmattningssyndrom. Ibland kan någon säker utlösande orsak inte identifieras, trots att individen ifråga snabbt gått från att ha känt sig helt normal och fullt fungerande till att drabbas av den här enorma, ibland helt inkapaciterande, tröttheten.

 

Cancer är vanligt och att vara onormalt trött är ett vanligt symtom på många cancersjukdomar. Trötthet och orkeslöshet kan uppträda av en mängd olika anledningar, till exempel blodbrist, inflammation och ibland också rubbningar i hormonbalansen. Diverse signalmolekyler, som omnämnts i ovanstående stycke, kan också ge trötthet. Om cancersjukdomen är omfattande, kan ett betydande cancerangrepp i ett specifikt organ, som levern eller lungorna, göra att organet i fråga fungerar sämre. Det kan i sin tur göra att man känner sig trött.

 

Fysisk inaktivitet är också kopplat till trötthet och orkeslöshet. När jag var ung (yngre), för knappt femtio år sedan, så lärde vi oss i skolan om det så kallade testvärdet. Det kunde ligga på runt 50 om det var bra. Många år senare skulle jag lära mig att detta testvärde har att göra med kroppens förmåga att tillgodogöra sig syre, den så kallade syreupptagningsförmågan. Den egentliga termen är VO2-max och är ett mått på hur mycket syre kroppens vävnader kan tillgodogöra sig, i milliliter syrgas per minut, per kilo kroppsvikt (ml/min/(kg). Världens bäst tränade idrottsmän, i uthållighetsidrotter, har VO2-max på strax över 90 ml/min/kg.

 

Om en medelålders man ligger på runt 40 så är det verkligen helt i sin ordning. Ligger man däremot nere vid 25 eller under, har man en rejält ökad risk att bli svårt sjuk och att dö i förtid.

 

Sådana värden är också starkt förknippade med trötthet och orkeslöshet. VO2-max-värdet kan påtagligt påverkas av fysisk aktivitet. Ju mer man tränar desto högre blir värdet och desto mindre orkeslös känner man sig. En pinfärsk svensk forskningsstudie, omfattande nästan trehundratusen individer kunde visa att god kondition påtagligt minskade risken att utveckla svår COVID-19 (som innebar inläggning på sjukhus intensivvårdsavdelning eller som fick dödlig utgång).

 

Att vara vältränad minskade dessutom betydelsen av väl kända riskfaktorer för att få svår COVID-19, såsom övervikt och högt blodtryck.

 

Tobaksrökning är till nackdel på så många olika sätt. Förutom att orsaka kärlsjukdom och försämrad lungfunktion så är det väl känt att rökning ökar risken för att få cancer av olika slag, som exempel kan nämnas lungcancer och urinblåsecancer. En annan, påtagligt konditionsnedsättande, egenskap hos tobaksrökning är att det hos rökare bildas kolmonoxid och just den molekylen fäster sig på och blockerar precis de platserna på hemoglobinet (blodets röda färgämne) där syre skall sitta, vilket då förstås får till följd att blodets syretransportförmåga försämras.

 

Dålig sömn, stress, drogmissbruk, psykiska sjukdomstillstånd är vanliga orsaker till trötthet. Samma sak gäller när man är deprimerad. Stress och oro försämrar sömnkvaliteten och utan god sömn kan man känna sig trött på dagen. Det är alltså inte bara en fråga om hur länge man sovit utan också hur man har sovit. Om du föreställer dig att all sömn är god sömn så får du tänka om!

 

Läkemedel som vi tar mot många av våra vanliga och väl kända sjukdomar kan trötthet och orkeslöshet ha som biverkningar. Detta är VÄLDIGT VANLIGT! Bland de första frågorna man skall ställa till någon som söker för nyss påkommen trötthet är följande:

  • Vilka läkemedel tar du?
  • När började du ta dem?
  • Har du ökat eller minskat på dosen av något av läkemedlen?

 

Vad skall du göra om du drabbats av trötthet och orkeslöshet?

Då skall du söka hjälp, särskilt om trötthet eller tecken på utmattning kommit hastigt utan någon uppenbar förklaring.

Självklart kan du ge det en tid för att se om det går över. Om det inte gör det och i synnerhet om symtomen förvärras, bör man se till att ta reda på vad det kan bero på.

 

En viktig anledning till att man ska söka hjälp när man drabbas av oförklarlig orkeslöshet som plötsligt dykt upp, är att låta en läkare undersöka om symtomen kan bero på någon underliggande sjukdom. Det kan helt enkelt röra sig om någon sjukdom som verkligen behöver behandling för att inte förvärras och på sikt ge upphov till ännu svårare besvär. I värsta fall kanske till och med livshotande.

 

Hur utreder läkaren dig om du söker för att du är trött och orkeslös?

Till att börja med blir det frågan om ett noggrant samtal kombinerat med en vanlig kroppsundersökning. Läkaren går igenom din livsstil, sömnvanor, grad av fysisk aktivitet, dietvanor, rökvanor, alkoholvanor och aktuell medicinering. Även tidigare sjukdomar med särskilt fokus på lungsjukdomar, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, gås igenom.

Blodtryck, längd, vikt, BMI samt bukomfång mäts. Läkaren lyssnar också på ditt hjärta och dina lungor samt känner på sköldkörtel och buk.

 

Om du är man känner läkaren även på testiklar och prostata. Eventuellt tar man även ett blodprov för att kontrollera sänkan, levern, njurarna, saltbalansen, kalkbalansen samt socker- och fettbalansen i blodet. Utöver detta kan också diverse hormonprover bli aktuellt. Exempelvis sköldkörtelhormon (framför allt på kvinnor) och det manliga könshormonet (på män). Vissa vitaminprover som B12 och D, kan också behöva kontrolleras. Liksom järn. Framför allt bland menstruerande kvinnor. Men även män kan lida av järnbrist.

 

För det mesta tar man ett EKG. I vissa fall görs även en mer omfattande undersökning för att se hjärtfunktionen. Ibland behövs det en remiss för arbetsprov på cykel eller långtidsregistrering av hjärtats rytm (oftast över ett dygn).

 

Hur kan du bli kvitt trötthet och orkeslöshet?

Livsstilsförändringar kan spela en stor roll. Jag rekommenderar fysisk aktivitet dagligen.

Till en början med MYCKET LÅG INTENSITET. Den kan sedan ökas successivt. Då kan man förhoppningsvis hitta ett sätt att leva på som man tycker känns bra och därigenom hålla fast vid. Syreupptagningsförmågan ökar och känslan av att alltid vara trött minskar.

 

Specifik utredning och behandling av möjlig underliggande sjukdom eller medicinering kan vara av stor betydelse och verkligen bidra till att man blir av med tröttheten. Det kan vara skadligt att gå omkring med alltför höga nivåer av bisköldkörtelhormon eller låga nivåer av sköldkörtelhormon. Eller för lågt testosteronnivå om man är man. Det kan på sikt leda till försämrad kärlhälsa och försvagat skelett. Vid en överproduktion av hormoner kan ofta operation hjälpa.

 

Vid brist på något av ovan nämnda hormon är det som regel lätt att behandla med ersättningshormon. Det är väldigt vanliga läkemedel som skrivs ut ofta. Sköldkörtelhormon tas i tablettform en gång per dag. det manliga könshormonet tas antingen i form av en kräm som man stryker på huden en gång dagligen eller som en långtidsverkande spruta som man tar ungefär en gång varannan eller var tredje månad.

 

Hjärtsjukdomar kan i de flesta fall behandlas mycket framgångsrikt med läkemedel, ballongvidgning. eller i vissa fall med pacemaker. Detsamma gäller lungsjukdomar där det finns många olika mediciner att tillgå. 

 

Dålig sömnkvalitet är negativt av många skäl. Det finns olika metoder för att få förbättrad sömnhälsa, ibland bara genom råd och tips. Men läkemedelsbehandling med exempelvis insomningstabletter kan också komma på fråga. Om det visar sig att det är ett läkemedel som givit upphov till tröttheten kan det i många fall vara möjligt att sluta ta det eller sänka dosen.

 

En annan lösning kan vara att byta det mot ett som kanske fungerar lika väl, men som inte gör dig lika trött. När det gäller cancersjukdom som orsak till att vara konstant trött säger det sig självt att det är av största vikt att hitta orsaken snabbt, för att snarast kunna starta upp behandling.

 

Vid brist på något av ovan nämnda hormon är det som regel lätt att behandla med ersättningshormon

Kolla dina symtom

Känner du att du har passerat din topp?

Åldrande mäns symtomskala (AMS) är den vanligaste skalan över hela världen för att mäta hälsorelaterad livskvalitet och symtom hos åldrande män.

Gör AMS här