Om testosteronbrist.se

Kampanjen Testosteronbrist.se har utvecklats för att öka medvetenheten om testosteronbrist (hypogonadism) och dess symtom. Kampanjen har initierats, organiserats och finansierats av Bayer.


Konsultera alltid din läkare för medicinsk rådgivning. Den här sidan erbjuder endast generell hälsoinformation och riktar sig till besökare i Sverige. Informationen ersätter inte en konsultation med vårdpersonal, inte heller är avsikten att erbjuda medicinsk rådgivning. Sidan är utvecklad av Bayer.


Prata med din läkare om du har frågor om din hälsa eller upplever biverkningar av en behandling.

Prata om manliga hälsoproblem i Facebook grupp

Som ett ytterligare steg i denna informationskampanj har Bayer skapat en facebook grupp där intressanta ämnen diskuteras. Gruppen Undrande män: Mår vi så här av testosteronbrist? är dold och kan bara ses av de som är medlemmar, välkommen att gå med i gruppen.

 

Gå med i facebook-gruppen här