Vad är testosteronbrist?

Om testiklarna producerar för lite testosteron leder det till testosteronbrist. Den medicinska termen för detta i kombination med symtom på testosteronbrist är hypogonadism.

Testosteronbrist kan ha olika orsaker. Bristen kan vara medfödd, eller så kan den utvecklas senare i livet, till exempel på grund av sjukdom eller skada. Symtomen och konsekvenserna av testosteronbrist varierar beroende på om hormonbristen inträffar före födseln, före puberteten eller under vuxen ålder.

Vad är lågt testosteron?

När du blir äldre kommer din kropp att genomgå några förändringar som du kan förvänta dig. Du kanske inte kommer att vara lika pigg som du en gång var eller så kan du lägga på dig lite vikt. Du kanske till och med märker en gradvis förlust av sexlusten. Men vad händer om detta inte bara kan hänföras till åldrande?

Hypogonadism (testosteronbrist) är den medicinska termen för symtomgivande mycket låg testosteronnivå. Orsaken kan vara att testiklarna eller kroppens hormonproduktion inte fungerar normalt. Testosteronbrist kan påverka män i alla åldrar.

 

Så varför är testosteron så viktigt? Testosteron gör det inte bara möjligt för en man att få erektion och uppleva sexuell lust (libido), det hjälper också till att upprätthålla din allmänna hälsa, positiva humör och energinivåer.

 

På grund av detta spänner effekterna av lågt testosteron över en hel rad symtom som brist på energi, nedstämdhet, förlust av libido, minskad skäggväxt och kroppsbehåring och eventuellt ökad risk för att utveckla osteoporos.

Prata med din läkare


Om du tror att du kan ha symtom på lågt testosteron bör du prata med din läkare.

Få reda på mer

Symtom på testosteronbrist?


Testa om du eventuellt bör få din testosteronnivå kontrollerad.

Kolla dina symtom

Vilka är tecknen och symtom på lågt testosteron?

Tecken & symtom

Symtomen på lågt testosteron är omfattande, så det är inte konstigt att problemet ofta förblir oupptäckt under lång tid eller skylls på åldersförändringar.

Symtom som kan förekomma vid testosteronbrist (hypogonadism) hos män.

Metabola symtom / tecken


 • Fetma (Ett BMI på 30 eller högre)
 • Bukfetma
 • Metabolt symdrom
 • Insulinresistens eller Typ 2-diabetes

Sexuella symtom


 • Minskad sexuell lust
 • Minskad frekvens av sexuella tankar
 • Erektil dysfunktion/Impotens
 • Minskad frekvens eller frånvaro av erektion på morgonen eller natten
 • Små testiklar
 • Infertilitet

Psykologiska symtom


 • Nedstämd
 • Minskad energi
 • Minskad motivation / Minskad handlingskraft
 • Dålig koncentration
 • Minskat välbefinnande och / eller dålig självkänsla
 • Irritabilitet
 • Nedsatt minne
 • Nedsatt kognitiv funktion (inklusive nedsatt koncentration)

Fysiska symtom


 • Minskad muskelmassa/styrka
 • Minskad fysisk prestanda
 • Värmevallningar eller ökade svettningar
 • Sömnstörningar
 • Trötthet
 • Minskad bentäthet, benskörhet
 • Minskad kroppsbehåring
 • Gynekomasti (kvinnliga bröst)

Kolla dina symtom

Se om du eventuellt bör få din testosteronnivå kontrollerad

Kolla dina symtom

Vad orsakar lågt testosteron?

Mannens testosteronvärden minskar i takt med åldrandet, men för de allra flesta män kommer testosteronnivåerna aldrig sjunka så det leder till en behandlingskrävande testosteronbrist.

Vi vet idag att testosteronbrist är mer förekommande hos äldre män än hos yngre. Äldre män som bär på fetma har en högre risk för att drabbas av testosteronbrist.

Genom att försöka leva ett hälsosamt liv med regelbunden motion och hälsosamma matvanor gör du ditt bästa för att minska risken för att drabbas av testosteronbrist. Vissa sjukdomstillstånd och läkemedel kan påverka testosteronnivåerna.

Några av dessa sjukdomstillstånd som kan orsaka lågt testosteron är det metabola syndromet och typ 2-diabetes. Diskussion finns även gällande om kroniska sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärtsjukdom, leversjukdom, njursjukdom, artrit, stroke, emfysem, reumatoid artrit och depression också kan vara riskfaktorer för lågt testosteron.

 

 

Vilka är orsakerna till testosteronbrist?

Orsaken till testosteronbrist kan vara antingen i testiklarna eller i hypotalamus / hypofysen. Testosteron produceras i testiklarna, och testikelns funktion styrs av hypothalamus och den närliggande hypofysen i hjärnan.

 

Orsaker i testiklarna

Du kan födas utan testiklar eller så kanske de inte fungerar optimalt på grund av en olycka eller kirurgiskt ingrepp. Testosteronbrist kan också bero på genetiska faktorer som "Klinefelter syndrom".

 

Detta är en genetisk störning med kromosommönstret XXY, det vill säga en X-kromosom för mycket. Detta drabbar cirka en av 660 pojkar. Dessa pojkar behöver vanligtvis testosteronbehandling för att uppnå puberteten, och underhållsterapi krävs ofta för att upprätthålla normala testosteronnivåer. Andra sjukdomar kan också leda till försämrad testosteronproduktion.

 

Orsaker i hjärnan

Hypotalamus i hjärnans centrum, producerar hormonerna som stimulerar testosteronproduktionen i testiklarna. Vid låga nivåer av dessa hormoner producerar testiklarna inte testosteron.

 

Hormonutsöndringen från hypotalamus kan försämras på grund av genetiska defekter (till exempel Kallmans syndrom, dvs medfödd hormonbrist). Undervikt på grund av sjukdom, extrem fysisk träning eller ätstörningar kan också leda till minskad aktivitet i hypotalamus.

 

Orsaken till testosteronbrist kan också komma från hypofysen. Brist på hypofyshormonet kan vara medfödd eller vara resultatet av skada på hypofysen. Flera olika sjukdomar, utöver andra faktorer som läkemedel, strålning och miljögifter, kan också försämra hjärnans kontrollfunktion och leda till testosteronbrist.

 

Åldersrelaterad testosteronbrist

Produktion av könshormoner kan också försämras hos åldrande män. Hos män sjunker testosteronnivåerna långsamt, men testikelfunktionen upphör vanligtvis inte helt.

 

Vilka män är mest utsatta för testosteronbrist?

Män kan utveckla lågt testosteron av flera skäl, även om den specifika orsaken ibland är okänd. Beroende på orsaken kan symtomen uppstå snabbt eller gradvis, ibland tar det flera år innan det märks.

 

 

Män med...
Fetma


Det finns en relation mellan fetma och låga testosteronnivåer, även om de exakta orsakerna bakom länken fortfarande inte är helt klarlagd. Fetma tros bidra till lågt testosteron och män med mycket lågt testosteron är också mer benägna att bli överviktiga, vilket kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Fetma kan också förknippas med typ 2-diabetes.

Män med...
Erektil dysfunktion


Erektil dysfunction (ED) är ett av många symtom som kan hänföras till låga testosteron nivåer. Lider du av ED, diskutera tillsammans med din läkare eventuell orsak. Orsaken till ED kan vara många såsom ett lågt värde av testosteron.

Män med...
Typ 2-diabetes


Kliniska studier har visat en koppling mellan typ 2-diabetes och lågt testosteron. Om du har typ 2-diabetes och har ett eller flera av de andra symtomen som nämns ovan kan du också ha lågt testosteron. Erektil dysfunktion kan även förekomma vid diabetes.

Män med...
Hjärtproblem


Det är ännu inte klarlagt om lågt testosteron orsakar eller är ett resultat av kardiovaskulära problem. Det är emellertid mycket troligt att om du t.ex har hjärtsjukdomar, åderförkalkning eller högt blodtryck, kan du riskera att få lågt testosteron.

Låg testosteron?

Tror du att du har testosteronbrist?

Du kanske borde göra något åt det?

Om du sällan har lust med sex, ofta känner dig trött, nedstämd och kanske har svårt att få erektion behöver det inte alltid vara åldersbetingat. Du kanske har symtom på lågt testosteron.

Om du är orolig för att du kan ha lågt testosteron, prata med din läkare. Med ett enkelt blodprov är det möjligt att ta reda på din testosteronnivå vilket är en del i att fastställa om du har diagnosen testosteronbrist (hypogonadism) eller inte.

Hitta kliniker som kan testa dig

Förslag till dig

Kan testosteronbrist behandlas?

Testosteronbrist kan behandlas av din läkare med flera olika läkemedelsformer...

Läs om behandling

Kan du ha symtom?

Symtomen på testosteronbrist (hypogonadism) hos den vuxne mannen är mångskiftande...

Kolla dina symtom

Vanliga frågor och svar

Vad är testosteronbrist? Kan testosteronbrist behandlas? Få svar på de vanligaste frågorna om testosteronbrist...

Se vanliga frågor och svar

Gå med i Facebook grupp om manliga hälsoproblem


Undrande män: Mår vi så här av testosteronbrist?

Undrande män är en facebook-grupp av Bayer till dig som vill diskutera manliga hälsoproblem. Gruppen är dold och kan bara ses av de som är medlemmar.

 

Gå med i Facebook grupp här