Om testosteronbrist

Vad är testosteronbrist?

Om testiklarna producerar för lite testosteron leder det till testosteronbrist. Den medicinska termen för detta i kombination med symtom på testosteronbrist är hypogonadism.

Testosteronbrist kan ha olika orsaker. Bristen kan vara medfödd, eller den kan utvecklas senare i livet, till exempel på grund av sjukdom eller skada. Symtomen och konsekvenserna av testosteronbrist varierar beroende på om hormonbristen inträffar före födseln, före puberteten eller under vuxen ålder.

Vad är lågt testosteron?

När du blir äldre kommer din kropp att genomgå några förändringar som du kan förvänta dig. Du kanske inte kommer att vara lika pigg som du en gång var eller så kan du lägga på dig lite vikt. Du kanske till och med märker en gradvis förlust av sexlusten. Men vad händer om detta inte bara kan hänföras till åldrande?

Hypogonadism (testosteronbrist) är den medicinska termen för symtomgivande mycket låg testosteronnivå. Orsaken kan vara att testiklarna eller kroppens hormonproduktion inte fungerar normalt. Testosteronbrist kan påverka män i alla åldrar.

Så varför är testosteron så viktigt? Testosteron gör det inte bara möjligt för en man att få erektion och uppleva sexuell lust (libido), det hjälper också till att upprätthålla din allmänna hälsa, positiva humör och energinivåer.

På grund av detta spänner effekterna av lågt testosteron över en hel rad symtom som brist på energi, nedstämdhet, förlust av libido, minskad skäggväxt och kroppsbehåring och eventuellt ökad risk för att utveckla osteoporos.

Vilka är tecknen och symtom på lågt testosteron?

Symtomen på lågt testosteron är omfattande, så det är inte konstigt att problemet ofta förblir oupptäckt under lång tid eller skylls på åldersförändringar.

Symtom på testosteronbrist

 • Låg energi, trötthet
 • Minskad motivation och livsglädje
 • Nedstämdhet och irritation
 • Försämrad sexlust
 • Erektionsproblem
 • Minskad skäggväxt och kroppsbehåring
 • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
 • Minskad effekt av träning
 • Minskad kroppslängd och ökad risk för frakturer
 • Plötsliga svettningar och blodvallningar
 • Sömnstörningar
 • Försämrad arbetsprestation och koncentrationssvårigheter

Läs mer om symtom på testosteronbrist här.

Orsaker till testosteronbrist

Orsaken till testosteronbrist kan vara antingen i testiklarna eller i hypotalamus / hypofysen. Testosteron produceras i testiklarna, och testikelns funktion styrs av hypothalamus och den närliggande hypofysen i hjärnan.

Orsaker i testiklarna

Du kan födas utan testiklar eller så kanske de inte fungerar optimalt på grund av en olycka eller kirurgiskt ingrepp. Testosteronbrist kan också bero på genetiska faktorer som "Klinefelter syndrom".

Detta är en genetisk störning med kromosommönstret XXY, det vill säga en X-kromosom för mycket. Detta drabbar cirka en av 660 pojkar. Dessa pojkar behöver vanligtvis testosteronbehandling för att uppnå puberteten, och underhållsterapi krävs ofta för att upprätthålla normala testosteronnivåer. Andra sjukdomar kan också leda till försämrad testosteronproduktion.

Orsaker i hjärnan

Hypotalamus i hjärnans centrum, producerar hormonerna som stimulerar testosteronproduktionen i testiklarna. Vid låga nivåer av dessa hormoner producerar testiklarna inte testosteron.

Hormonutsöndringen från hypotalamus kan försämras på grund av genetiska defekter (till exempel Kallmans syndrom, dvs medfödd hormonbrist). Undervikt på grund av sjukdom, extrem fysisk träning eller ätstörningar kan också leda till minskad aktivitet i hypotalamus.

Orsaken till testosteronbrist kan också komma från hypofysen. Brist på hypofyshormonet kan vara medfödd eller vara resultatet av skada på hypofysen. Flera olika sjukdomar, utöver andra faktorer som läkemedel, strålning och miljögifter, kan också försämra hjärnans kontrollfunktion och leda till testosteronbrist.

Åldersrelaterad testosteronbrist

Produktion av könshormoner kan också försämras hos män när åldern ökar. Hos män sjunker testosteronnivåerna långsamt, men testikelfunktionen upphör vanligtvis inte helt.

Vilka män är mest utsatta för testosteronbrist?

Män kan utveckla lågt testosteron av flera skäl, även om den specifika orsaken ibland är okänd. Beroende på orsaken kan symtomen uppstå snabbt eller gradvis, ibland tar det flera år innan det märks.

Män med erektil dysfunktion

Över en tredjedel av män som har erektil dysfunktion (ED) kan också ha lågt testosteron. Om du har ED kan det vara värt att kontrollera testosteronnivåerna. Detta är särskilt viktigt om din ED-behandling inte verkar fungera bra.

Män med typ 2-diabetes

Kliniska studier har visat en koppling mellan typ 2-diabetes och lågt testosteron. Om du har typ 2-diabetes och har ett eller flera av de andra symptomen som nämns ovan kan du också ha lågt testosteron. Erektil dysfunktion kan även förekomma vid Diabetes.

Män med hjärtproblem

Det är ännu inte klart om lågt testosteron orsakar eller är ett resultat av kardiovaskulära problem. Det är emellertid mycket troligt att om du t.ex har hjärtsjukdomar, åderförkalkning eller högt blodtryck, kan du riskera att få lågt testosteron.

Män med fetma

Det finns en relation mellan fetma och låga testosteronnivåer, även om de exakta orsakerna bakom länken fortfarande inte är helt klarlagd. Fetma tros bidra till lågt testosteron och män med mycket lågt testosteron är också mer benägna att bli överviktiga, vilket kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Fetma kan också förknippas med typ 2-diabetes.

Tror du att du har testosteronbrist?

Du kanske borde göra något åt det

Om du sällan har lust med sex, ofta känner dig trött, nedstämd och kanske har svårt att få erektion behöver det inte alltid vara åldersbetingat. Du kanske har symtom på lågt testosteron.

Hitta kliniker som kan testa dig för testosteronbrist här.