logo

Biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar. Många års erfarenhet av testosteronläkemedel har dock visat att det är relativt få patienter som drabbas av allvarliga biverkningar av behandlingen. Det kan dessutom finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan olika preparat (injektion, gel och kapslar). Läs därför alltid produktinformationen som du fått med ditt läkemedel. Din läkare kommer regelbundet att utvärdera din behandling och eventuella biverkningar.

Då och då kan akne uppträda i början av behandlingen eftersom testosteron stimulerar talgkörtlarnas aktivitet. Talg bidrar till att göra huden smidig och motverkar torr och rynkig hud, men en överproduktion ger akne. Detta går dock oftast över av sig själv med tiden.

I sällsynta fall kan frekventa, långvariga och smärtsamma erektioner (priapism) uppstå. Då måste dosen minskas eller behandlingen avbrytas för att undvika allvarlig skada.

I mycket sällsynta fall kan vissa män, exempelvis med markant övervikt eller kronisk lungsjukdom, drabbas av andningsuppehåll i sömnen, så kallad apné. Andningsuppehållen försvinner när behandlingen avbryts.

Om produktionen av röda blodkroppar ökar för mycket kan blodet bli för tjockt och trögflytande. I dessa fall avbryts behandlingen tills produktionen normaliserats.

Höga doser av testosteron, eller behandling under lång tid, ökar benägenheten att samla på sig vätska i kroppen (så kallad ödem) och kan ha effekt på blodfetterna.

Ibland kan bröststorleken öka något.

Din läkare kommer regelbundet att utvärdera din behandling och eventuella biverkningar.