logo

Diagnos

Om det finns tecken på en testosteronbrist kommer läkaren att göra olika undersökningar och tester för att fastställa sina misstankar. Utredningen omfattar:

  • Sjukdomshistorik - läkaren kommer att fråga om dina symtom och göra en medicinsk sjukhistorik
  • En generell kroppslig undersökning
  • Blodprover för att bestämma hormonnivåer