logo

Efter diagnosen

När en testosteronbrist och orsaken till den har fastställts kommer läkaren att överväga vilken behandlingsform som passar bäst i det specifika fallet. Testosteronbrist kan behandlas med testosterontillskott och det finns många olika former av testosteronpreparat. Effekten av testosteronbehandlingar finns noga beskriven i ett flertal olika vetenskapliga studier.

Om symtomen beror på testosteronbrist försvinner de efter en ganska kort behandlingstid, det vill säga cirka tre till sex månader. Behandlingen blir i dessa fall oftast livslång. Män som vill få barn kan dock behöva en annan behandling under en tid. Om det visar sig att symtomen trots allt inte har sin grund i hormonbrist avslutas behandlingen.

Då behandling med testosteron är individuell, och baseras på behov och ålder, görs alltid regelbundna kontroller efter att behandlingen är påbörjad.

Testosteronbehandlingar är precis som all annan läkemedelsbehandling förknippad med vissa biverkningar. I enstaka fall kan inte testosteron användas då patienten har en annan medicinsk sjukdom.