logo

Erfarenheter av behandling hos män

Målet med testosteronbehandling är att återställa de testosteronnivåer som mannen hade tidigare i livet och därmed bibehålla eller förbättra livskvaliteten. Effekten av testosteronbehandlingar har bevisats i ett stort antal vetenskapliga studier och efter många års erfarenhet i klinisk praktik.

Behandlingen förbättrar det mentala och fysiska välbefinnandet samt prestationsförmågan. Många män berättar om positiva effekter på humöret, självkänslan och livskraften. Behandlingen har dessutom en maskuliniserande effekt på kropps- och pubisbehåringen och skäggväxten. Kroppsformen och proportionerna blir mer maskulina genom att muskelmassan och styrkan ökar och fettmängden minskar.

Hos män spelar testosteron en viktig roll i bibehållandet av ett friskt skelett. Långvarig hormonbehandling ökar bentätheten, stärker musklerna som håller ihop skelettet och minskar på detta sätt risken för benbrott relaterade till benskörhet.

Hormonbehandlingen ger en påfallande förbättring av sexlust och erektionsförmåga. Det är dock viktigt att poängtera att behandling av erektionsproblem med enbart testosteron sällan är tillräcklig. Det beror vanligtvis på ytterligare faktorer.

Under en testosteronbehandling ökar antalet röda blodkroppar. Din läkare tar därför alltid kontinuerliga blodprov för att kontrollera blodvärdena.