logo

Olika testosteronpreparat

Det finns olika preparat tillgängliga för testosteronbehandling: injektion, gel och kapslar.

Om din läkare kommer fram till att du behöver behandling så kommer ni sedan också fram till vilken behandling som passar dig bäst.

Behandlingskontroll

När testosteronbehandlingen är påbörjad får patienten gå på regelbundna kontroller. Läkaren kommer dels att följa upp om patienten upplever några biverkningar och dels undersöka hur symtomen förbättras.

Vid undersökningen kommer läkaren också att observera muskelutvecklingen och effekten på kroppsfettet, eftersom testosteronbehandling ökar muskelmassan och minskar kroppsfettet. Man kontrollerar även om den typiska manliga behåringen såsom skäggväxt och övrig kroppsbehåring har tilltagit.

Blodprover tas regelbundet för att utvärdera behandlingen och leverprover och blodfetter kontrolleras också för att utvärdera eventuella biverkningar.

Om patienten hade tecken på benskörhet i början av behandlingen kan man även mäta bentätheten.

Prostataundersökning före och under behandling

Innan testosteronbehandling sätts in så gör man en undersökning av prostatan. Läkaren tar då ett blodprov för att mäta PSA (=prostata specifikt antigen) och känner även på prostatan. Ofta görs även en ultraljudsundersökning.  

Prostatan bör undersökas en gång per år under testosteronbehandlingen. För män med förstorad prostata (Benign prostata hyperplasi, BPH) kan det dock vara nödvändigt med tätare kontroller.