logo

För lite testosteron?

Om testiklarna producerar för lite testosteron leder detta till testosteronbrist. Den medicinska termen för detta i kombination med symtom på testosteronbrist är ”hypogonadism”.

Testosteronbrist kan ha olika orsaker. Bristen kan vara medfödd eller utvecklas senare i livet, till exempel på grund av sjukdom eller skada.

Symtomen och konsekvenserna av testosteronbrist varierar beroende på om hormonbristen uppkommit före födelsen, före puberteten eller efter att man uppnått vuxen ålder.