logo

Orsaker

Testosteron produceras i testiklarna och testiklarnas funktion kontrolleras av hjärncentrat hypotalamus och den närliggande körteln hypofysen i hjärnan. Orsaken till en testosteronbrist kan därför antingen bero på testiklarna eller hypotalamus-/hypofyssystemet.

Testosteronbrist beroende på testiklarna

Man kan födas utan testiklar eller ha en underfunktion av dessa beroende på en olycka eller ett kirurgiskt ingrepp. Testosteronbrist kan även bero på genetiska faktorer som exempelvis "Klinefelters syndrom". Detta är en genetisk åkomma med kromosomuppsättningen XXY, det vill säga en X-kromosom för mycket. Detta drabbar cirka en av 660 födda pojkar. Dessa pojkar behöver oftast en testosteronbehandling för att komma i puberteten och behöver ofta även få underhållsbehandling livet ut för att bibehålla normala testosteronvärden.

Inflammation i testiklarna, till exempel efter påssjuka och ett antal andra sjukdomar, kan också leda till försämrad testosteronproduktion.

Orsaker i hjärnan

I hjärnans centra hypotalamus produceras hormoner, vilka stimulerar testosteronproduktionen i testiklarna. Vid låga nivåer av dessa hormoner producerar testiklarna inte testosteron.

Hormonutsöndringen från hypotalamus kan försvagas på grund av genetiska defekter (exempelvis Kallmans syndrom, det vill säga medfödd hormonbrist). Undervikt på grund av sjukdom, extrem fysisk träning eller ätstörningar kan också minska aktiviteten i hypotalamus.

Orsaken till en testosteronbrist kan också komma från körteln hypofysen. En brist på hypofyshormon kan vara medfödd eller orsakas av en skada på hypofysen.

Flera olika sjukdomar samt andra faktorer som droger, strålning och miljögifter kan också försämra hjärnans kontrollerande funktion och medföra testosteronbrist.

Åldersrelaterad testosteronbrist

Könshormonproduktionen kan även sjunka hos män med stigande ålder. Hos män sker det en långsam minskning av testosteronnivåerna, men testikelfunktionen upphör normalt aldrig helt.

Testosteronbrist kan medföra att man hamnar i en negativ cirkel. Studier visar till exempel att män med diabetes ofta har en lägre nivå av testosteron.