logo

Symtom på testosteronbrist

Symtom på testosteronbrist kan vara:

  • Minskad sexlust
  • Svårare att få erektion (morgonerektioner upphör)
  • Minskad skäggväxt
  • Minskad muskelmassa och muskelstyrka
  • Plötsliga svettningar och blodvallningar
  • Minskad energi och motivation
  • Koncentrationssvårigheter
  • Depressiva känslor och/eller irritation
  • Trötthet
  • Sömnstörningar

Om du känner dig orolig eller vill diskutera dina eller din partners eventuella symptom, kontakta din läkare för att få hjälp att bedöma symtom eller var du/ni kan söka vård.

Testosteronbrist före puberteten

Om ett pojkfoster har en otillräcklig produktion av testosteron under graviditeten utvecklas  könsorganet bristfälligt eller inte alls - penis saknas eller är mycket liten.

Om testosteronbristen uppkommer någon gång mellan födelsen och puberteten utvecklas inte pojkens manliga drag, vilket innebär att rösten inte fördjupas och att skäggväxten uteblir, liksom den manliga kroppsbehåringen och pubisbehåringen. Testiklarna förblir i storleken som hos ett barn. Utan testosteron får pojkarna relativ lång underkropp och långa armar och ben, eftersom testosteronet normalt gör att längdtillväxten i de långa rörbenen upphör.

Testosteronbrist hos den vuxna mannen

För den vuxna mannen kan sjukdom leda till uppkomst av testosteronbrist. Symtomen på testosteronbrist är flera beroende på hormonets olika funktioner. Det är inte många män med testosteronbrist som har alla symtom samtidigt eller i samma utsträckning. Oftast utvecklas de gradvis. Många patienter har därför svårt att beskriva sina symtom.

De första symtomen är minskande mental och fysisk prestationsförmåga, liksom uppkomst av psykiska symtom såsom depression, oro, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. Många män berättar också att de svettas, fryser, lider av värmevallningar, yrsel och hjärtklappning.

Testosteronbrist kan även påverka en mans sexliv. Sexlusten och förmågan till erektion minskar. Dock kan män i alla åldrar även normalt ha erektionsproblem av och till. Eftersom även spermieproduktionen styrs av testosteron är fortplantningsförmågan nedsatt hos män med testosteronbrist.

Tillväxten av den typiska manliga kroppsbehåringen försvinner och leder till minskad skäggväxt och mindre kroppsbehåring. Huden blir torr och rynkig. Ett annat tecken på testosteronbrist är minskad muskelmassa och styrka samt att kroppfettet ansamlas i bukregionen.

En obehandlad testosteronbrist kan leda till benskörhet och då ökar risken för benbrott. Detta kan även bero på att testosteronbristen har lett till en försvagning av musklerna som håller ihop skelettet.

Eftersom testosteron även stimulerar produktionen av röda blodkroppar har män med testosteronbrist ofta lågt blodvärde.

Testosteronbrist hos den äldre mannen

Trots att fler och fler män utvecklar ett tillstånd av testosteronbrist med ökande ålder finns stora individuella skillnader. Det finns män i hög ålder med normala testosteronnivåer, liksom män med symtom på testosteronbrist redan tidigt i livet. Dessa skillnader kan bero på ärftliga faktorer och påverkas även av personlig livsstil och miljöfaktorer.

Testosteronbrist hos den åldrande mannen karakteriseras alltså inte av ett enskilt typiskt symtom. Symtomen på testosteronbrist varierar och förändringen utvecklas gradvis över flera år.