logo

För högt BMI?

Läkare använder body mass index (BMI) eller kroppsmasseindex, för att bedöma om din vikt är skadlig för din hälsa. Du räknar ut ditt BMI genom att dividera din vikt i kg med din längd (i meter) i kvadrat.