logo

Puberteten

Puberteten är den period då pojkar och flickor genomgår utvecklingen från barn till vuxna individer. Puberteten startar med en gradvis ökad insöndring av hormoner från hypofysen, så kallade gonadotropiner. Detta stimulerar hormonbildning och tillväxt av könskörtlarna, det vill säga äggstockar hos flickor och testiklar hos pojkar. Det första tydliga tecknet på att puberteten har startat hos pojkar är att testiklarna blir större. Efter detta sker mer påtagliga förändringarna såsom målbrott, tillväxtspurt, ökad penisstorlek och begynnande skäggväxt.

Puberteten präglas av tillväxt och uppbyggnad. I jämförelse med flickor ökar pojkar framförallt sin muskelmassa, medan flickor får en mer kvinnlig placering av kroppsfett. När puberteten avslutas, slutar längdtillväxten, benstommen får en ökad mineralhalt och de tillväxtzoner som finns hos barn blir helt förkalkade och sluts.

Pojkars kroppsliga förändringar är helt beroende av en ökad insöndring av testosteron från testiklarna. Hela pubertetsprocessen tar cirka fyra år. Under den perioden har testiklarna ökat i storlek från tre milliliter till i genomsnitt drygt 20 milliliter.

Om puberteten inte har kommit igång synligt vid 16 års ålder kallas det försenad pubertet och är ett tecken på att stimuleringen av testiklarna inte har startat. I dessa fall bör man först genomföra en utredning. Om det behövs kan man sen starta den kroppsliga omvandlingsprocessen genom att tillföra testosteron. Utöver längd och muskeltillväxt är ökning av penisstorleken en tydlig effekt av testosteronpåverkan, liksom könsbehåring, tillväxt och pigmentering av pungen.

Könsorgan

Under puberteten växer inte bara penis utan även de inre könskörtlarna, prostatan, och sädesblåsorna. De producerar huvuddelen av den vätska som slungas ut i samband med sexuell utlösning (ejakulation). Spermiebildningen startar också under puberteten. Den kommer igång ganska tidigt, men är inte fullt utvecklad förrän puberteten är klar. Det är vanligt att pojkar får nattliga utlösningar under puberteten, så kallade pollutioner. Detta är en normal del av könsmognadsprocessen. Med de ökade testosteronnivåerna vaknar också det sexuella intresset och erektioner blir vanligt förekommande, både dag- och nattetid.

Utveckling av kroppsbehåring

Under puberteten utvecklas den typiskt manliga kroppsbehåringen. Ett av de första pubertetstecknen är pubishår och hår under armarna. Medan puberteten fortgår sprider sig pubishåret upp mot naveln och vidare mot bröstet. I ansiktet börjar skäggväxten utvecklas.

Rösten blir djupare

När struphuvudet växer blir stämbanden längre och rösten blir djupare. Under denna period kan rösten variera okontrollerat och detta fenomen kallas ”målbrottet”.

Musklerna ökar

Testosteron har en proteinbildande, anabol effekt som bidrar till en markerad ökning av muskelmassan, speciellt skelettmuskulaturen. Kroppen blir med andra ord mer muskulös under puberteten.

Kroppslängden ökar

Under puberteten infaller en tillväxtspurt som når sin topp mellan 14 och 16 års ålder. I slutet av puberteten har man nått sin slutliga längd.