logo

Testiklarnas funktion

Testiklarna har två huvudfunktioner, produktion av testosteron och bildning av spermier. För att få en normal nivå av spermier krävs en normal testosteronproduktion.

Eftersom testosteron produceras i testiklarna är halten mycket högre där än på andra ställen i kroppen. Detta är nödvändigt för flera steg i spermiebildningen.

Testosteronbildning

Tillförsel av hormon till blodet kallas insöndring. Testiklarnas produktion och insöndring av hormonet testosteron styrs av signaler från en körtel i hjärnan som kallas hypofysen. I från denna körtel insöndras styrhormonet Luteiniserande Hormon (LH), som i sin tur stimulerar testiklarna att bilda testosteron. Kroppen kontrollerar själv hormonnivåerna. När blodets testosteronnivå är korrekt minskar LH-insöndringen för att skapa balans.

Luteiniserande Hormon (LH)

Spermiebildning

Spermiebildningen stimuleras av ett annat hypofyshormon, FSH (Follikelstimulerande Hormon). Regleringen av FSH sker via signaler från de spermiebildande gångarna i testiklarna, som meddelar hypofysen om att spermieproduktionen pågår.

LH och FSH kallas gonadotropiner, det vill säga könskörtelstimulerande hormon. I figuren nedan visas signaltrafiken mellan hjärnan och testiklarna schematiskt.