logo

Kontakta oss!

Om du vill komma i kontakt med någon från Bayer är du välkommen att höra av dig på telefonnummer 08-580 223 00. Du kan också lämna ditt namn och mailadress så kontaktar vi dig snarast.

Tack! Ditt mail har skickats.

Jag önskar bli kontaktad

Om du frågar om eller beskriver eventuella biverkningar eller händelser som kan tolkas som biverkningar i samband med behandling är vi i egenskap av sponsor för denna website skyldig att följa upp dessa och kommer i så fall ta kontakt med dig via e-mail. Uppföljningsrutinen grundas på myndighetens (Läkemedelsverket) krav att samla in och rapportera så fullständig biverkningsinformation som möjligt.

Rapportera biverkning/reklamation

Rapportera biverkningar genom att kontakta din läkare, ditt apotek, Läkemedelsverket eller via denna formulär på Bayer.se.

Vid icke-brådskande reklamationer vänligen kontakta Bayers reklamationsavdelningen:
reklamationer@bayer.com.
Bayers personal kan vid behov kontakta dig för inhämtning av kompletterande uppgifter.

Bayer AB
Box 606
SE-16926 Solna
Sverige
Telefon: +46 (0)8-580 223 00
E-post och kontakt webbansvarig: Elisabeth Rehnman
Styrelse säte: Stockholm